utomhusfärg
utomhusfärg
utomhusfärg
utomhusfärg

Olika sorters utomhusfärg

Skillnaden mellan utomhusfärg och inomhusfärg är att utomhusfärg har mycket större krav på sig att klara hårda påfrestningar av väder och vind. Utomhusfärg är benämningen på målarfärg anpassad för utomhusbruk. 

ATT MÅLA UTOMHUS

När man målar så gör man det i första hand för att skydda materialet som man målar, och i andra hand för estetiska skäl. De vanligaste underlagen att måla på är cement, betong, puts och trä. Av dessa material är trä det material som förändrar sig mest. Läs gärna mer om trä på träexperten.seUtomhusfärg för trä är dessutom anpassad för att minska effekterna av träets rörelse vid fukt. Rent utseendemässigt bör utomhusfärg för trä även skydda från genomslag från missfärgade hartser som finns i trämaterialet. 

RENGÖRING

Börja med att göra rent ytan som ska målas. Avlägsna löst sittande färg med skrapa, bortse eller högtryckstvätt. Kom ihåg att om det är trä du ska måla måste träet ha torkat innan du målar det. Fuktkvoten får vara högst 15 %, vilket lätt går att mäta med en fuktkvotsmätare. 

VAL AV UTOMHUSFÄRG

Vilken grundfärg du ska välja beror på vilket underlag du ska måla samt på vilken typ av utomhusfärg du har valt att måla med.  

Linoljefärg lämpar sig till såväl hyvlat som ohyvlat virke, men går även att använda på metall. Linoljefärgen har en relativt lång torktid och har en benägenhet att spricka om man stryker på färgen i för tjocka lager. Tänk på att trasor med linolja på kan självantända!

Latexfärg lämpar sig väl till de flesta underlag utom till fönster, där den är direkt olämplig! Färgen har en kort torktid. Färgen har en tendens att krympa vid torkning därför är det viktigt att påstrykningen är generös mängdmässigt. Beroende på yttertemperatur och hur tjocka påstrykningar som är gjorda av färgen, är latexfärgen till sin natur vattenavvisande men släpper dock igenom ånga. 

Alkydoljefärg har snarlika egenskaper som linoljefärgen, men fördelen att den har kortare torktid. Alkydfärgen är vanlig att använda för målning av trävirke, men även av metall om metallen har grundats korrekt. Om målning ska ske på puts eller betong krävs att grundmålningen är gjord med en latexfärg. Ytan är relativt blank och glansig. Den glansiga ytan tyder på att färgen är tät, vilket i sin tur betyder att färgen uppvisar vissa tendenser till att spricka om träet rör sig. 

Falu rödfärg passar att använda för målning av såväl trä som betong. Falu rödfärg är förvisso ett varumärke, inte en färgsort. Färgen innehåller pigment från Falu gruvas mineralisering. Färgen är matt till utseendet och låter underlaget andas. Läs mer om Falu rödfärg på deras hemsida, som du hittar här >>.

Silikatfärg har högt fuktgenomsläppande egenskaper och används bäst på stenmaterial såsom betong, tegel och cementputs. 

Kalk- och cementfärg som utomhusfärg lämpar sig bäst till cement, kalkputs, tegel och betong. Färgen är matt, och desto mer cement färgen har, desto starkare färg. Ren kalkfärg har en tendens att ”släppa”. 

ATT TÄNKA PÅ

Den bästa tiden att måla utomhus på är sommarhalvåret. Det är viktigt att temperaturen håller sig på plus för då fungerar de flesta utomhusfärger bäst för målning, både när det gäller påstrykning av färgen men även för färgen att torka. Undvik att måla utomhus de dagar då pollennivåen är ovanligt hög eller om insekter svärmar där målningen ska ske. Både pollen och insekter kan förstöra målningsarbetet.

VAD KAN GÅ FEL?

De vanligaste problemen med färg för utomhusbruk är att trots att de är benämnda som utomhusfärg inte klarar utomhusmiljön utan börjar mögla. Problematiken med mögel är det enskilt största problemet med utomhusfärg. Avflagning av färg och sprickbildning i färgen är i sammanhanget marginella.